İsimler

Aranan Terim : 'el-Haf��z' tüm isimler : 422 isim bulundu. 25 isim görüntüleniyor. Sonuçları Göster

'el-haf��z' İle İlişkili İsimler Ve Anlamları

'el-haf��z' İle İlişkili Popülariteye Göre Artan Sıralı Tüm İsimler 422 isim bulundu. 25 isim görüntüleniyor.

Zerr

Karınca yumurtası. Ebu Zerr: Ashab-ı Kiram'da zühd...

Köken : Arapça Görüntülenme Sayısı : 4.914 Öneren Sayısı : 30 Puan : 3,00 Detaylı Bilgi

Zahid

Zühd sahibi, şüpheli şeyleri bile terkederek günah...

Köken : Arapça Görüntülenme Sayısı : 24.585 Öneren Sayısı : 169 Puan : 4,41 Detaylı Bilgi

Zübeyr

Yazılı, küçük şey

Köken : Arapça Görüntülenme Sayısı : 7.515 Öneren Sayısı : 63 Puan : 4,00 Detaylı Bilgi

Ebu Zer El-Gıfari

Sahabedendir

Köken : Arapça Görüntülenme Sayısı : 5.620 Öneren Sayısı : 15 Puan : 4,14 Detaylı Bilgi

Ebu Cehil

(Ebu'l-Hakem Amr b. Hişam b. el-Muğire) İslam'ın d...

Köken : Arapça Görüntülenme Sayısı : 12.156 Öneren Sayısı : 37 Puan : 3,70 Detaylı Bilgi

Ebu Davud

Süleyman b. el-Eşas es-Sicistani. Kütüb-i Sitte'de...

Köken : Arapça Görüntülenme Sayısı : 4.437 Öneren Sayısı : 28 Puan : 1,00 Detaylı Bilgi

Ebu Eyyub El-Ensari

Asıl adı Halid b. Seyd'dir. Sahabedendir. Rasûlull...

Köken : Arapça Görüntülenme Sayısı : 8.341 Öneren Sayısı : 62 Puan : 3,17 Detaylı Bilgi

Ebu Zer

Altın sahibi, servet ve zenginlik sahibi

Köken : Arapça Görüntülenme Sayısı : 16.358 Öneren Sayısı : 83 Puan : 4,20 Detaylı Bilgi

Eş'Ari

Ebu Musa Abdullah b. Kays el-Eş'ari (Öl. 935). Ünl...

Köken : Arapça Görüntülenme Sayısı : 9.046 Öneren Sayısı : 24 Puan : 2,29 Detaylı Bilgi

Ebu Ubeyde B. El-Cerrah

(571-639) (Amr b. Abdullah). İslami ilk kabul eden...

Köken : Arapça Görüntülenme Sayısı : 6.351 Öneren Sayısı : 41 Puan : 5,00 Detaylı Bilgi

Ebu Hureyre

Suffe ashabındandır. Birçok hadis rivayet etmiştir...

Köken : Arapça Görüntülenme Sayısı : 5.970 Öneren Sayısı : 43 Puan : 3,75 Detaylı Bilgi

Cabir

1. Cebreden, zorlayan. 2. Galip gelen. 3. Aziz ve ...

Köken : Arapça Görüntülenme Sayısı : 23.089 Öneren Sayısı : 147 Puan : 4,17 Detaylı Bilgi

Kaim

1. Duran, ayakta duran. 2. Bir şeyi yapan icra ede...

Köken : Arapça Görüntülenme Sayısı : 7.347 Öneren Sayısı : 28 Puan : 3,67 Detaylı Bilgi

Pekel

Güçlü el. Pek el

Köken : Türkçe Görüntülenme Sayısı : 3.633 Öneren Sayısı : 4 Puan : 2,50 Detaylı Bilgi

Hişam

Nisam el-Melik: Emevi halifesi

Köken : Arapça Görüntülenme Sayısı : 6.316 Öneren Sayısı : 37 Puan : 3,50 Detaylı Bilgi

İzel

İz + El / El izi anlamında

Köken : Türkçe Görüntülenme Sayısı : 14.633 Öneren Sayısı : 112 Puan : 3,67 Detaylı Bilgi

Ebu

Baba, ata. (bkz. Ebi, peder)

Köken : Arapça Görüntülenme Sayısı : 8.296 Öneren Sayısı : 47 Puan : 4,33 Detaylı Bilgi

Birûnî

Reyhan Muhammed b. Ahmed el-Biruni: Büyük İslam bi...

Köken : Farsça Görüntülenme Sayısı : 3.450 Öneren Sayısı : 19 Puan : 2,50 Detaylı Bilgi

Askerî

Orduya mensup. Orduyla alakalı. Askeri (Ebu Ahmed ...

Köken : Arapça Görüntülenme Sayısı : 4.641 Öneren Sayısı : 28 Puan : 3,25 Detaylı Bilgi

Beki - Bekri

El değmemiş, Bakir, Tertemiz, bozulmamış.

Köken : Türkçe Görüntülenme Sayısı : 2.920 Öneren Sayısı : 5 Puan : 4,00 Detaylı Bilgi

Muktefi

1. İktifa eden. 2. Ardı sıra izinden gidilmiş örne...

Köken : Arapça Görüntülenme Sayısı : 2.497 Öneren Sayısı : 11 Puan : 2,50 Detaylı Bilgi

Ebu Hanife

(Nu'man b. Sabit). Hanefi mezhebinin kurucusu. Müe...

Köken : Arapça Görüntülenme Sayısı : 6.343 Öneren Sayısı : 29 Puan : 4,67 Detaylı Bilgi

İlgari

1. Artukluların Mardin ve Silvan kolundan iki Atab...

Köken : Türkçe Görüntülenme Sayısı : 2.902 Öneren Sayısı : 5 Puan : 3,00 Detaylı Bilgi

Ebu Ali Sina

(İbn Sina). Ali Sina'nın babası anlamında. Ünlü Tü...

Köken : Türkçe Görüntülenme Sayısı : 7.887 Öneren Sayısı : 41 Puan : 3,50 Detaylı Bilgi

Kayıtbay

Kayıtbay el-Zahiri: Ünlü Mısır ve Suriye sultanı

Köken : Türkçe Görüntülenme Sayısı : 2.906 Öneren Sayısı : 12 Puan : 5,00 Detaylı Bilgi

Kur'an da Geçiyor Mu?